27 Mart 2019 Çarşamba

Dış Ticaret

11899 defa okundu

 

Dış Ticaret
Dış Ticaret Programı
Tanıtımı
Üniversitelerarası Giriş Sınavı’ndan yeterli puan alan öğrenciler Dış Ticaret Önlisans programına başlamaya hak kazanırlar. İki yıllık Önlisans programı teorik ve uygulamalı olarak Türkiye ve Dünyadaki uluslararası ticaretin niteliklerini ve uygulamalarını öğreterek öğrencilerin uygulamacı Dış Ticaret elemanı olarak özellikle özel sektörde iş bulabilirler.
Programın Amacı ve Hedefleri

Dış Ticaret programı, iktisadi kavramların ve sınırlı kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılmasının, dünya dış ticaretinin temel prensiplerinin irdelenmesi, Türkiye’ nin dış ticaretinde kullanılan hukuki ve teknik mevzuatın uygulamalı olarak kavranması yolu ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama ve analiz etme ve sorun çözme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır. Önlisans düzeyinde verilen eğitim lisans eğitimi için bir temel oluşturma yanında özel sektörde ve kamuda uzman uygulayıcı ve yönetici düzeyinde görev alabilecek meslek elemanları yetiştirmeye yöneliktir. 

Programın 6 yıllık geçmişindeki geri besleme bilgileri, programdan mezun olanların kolayca ve aranılan eleman niteliğinde hayatlarını kazanmaya devam ettiğini teyit etmektedir. Küreselleşen dünyada özellikle ihracat atağındaki ülkemizin önündeki 15 yıllık süreç içerisinde toplam dış ticaret hacminin 750 milyar dolar olacağı varsayımından hareketle bu alandaki yetenekli uzman ihtiyacının karşılanması temel hedeftir.

Çalışma Alanları


07.10.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni Gümrük Yönetmeliğine göre 4 yıllık eğitimi tamamlandıktan ve stajla ilgili gerekli şartlar sağlandıktan sonra Gümrük Müşavirliği sınavlarında başarılı olanlar “GÜMRÜK MÜŞAVİRİ” unvanı ile serbest çalışabilirler. 
 
Ayrıca, doğrudan ithalat ve ihracatla uğraşan çok sayıdaki işletmelerde operasyon sorumlusu olarak kolayca iş bulunması söz konusudur.

Dikey ve Yatay Geçiş İmkanları


Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve zorunlu stajını yapan öğrenciler Önlisans diploması ile “Dış Ticaret Meslek Elemanı” unvanını alırlar. Bu öğrenciler doğrudan Eskişehir Anadolu Üniversitesinin İktisat-İşletme lisans programlarına yatay geçiş veya dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık fakültelere kaydolabilirler.
 
 

Bölüm/Program Öğretim Elemanları