Gönen Meslek Yüksekokulu

Gönen’in eğitim kurumları açısından tarihine bakıldığında, köklü bir geçmişe sahip olduğu görülmektedir. Gönen Köy Enstitüsü’nün 1939 yıllarına dayanan bir “Köy Eğitmenler Kursu” geçmişi bulunmaktadır. Oldukça yoğun çalışmalar yapılmış ve yüzlerce eğitmen buradan aldığı eğitim bilgileri ile köylerinde eğitim seferberliğini başlatmışlardır. 1940 yılında Köy Enstitüleri’nin kurulması ile birlikte kursun adı “Gönen Köy Enstitüsü” olmuştur. Güçlü bir eğitim kadrosu ile güçlü bir eğitim ordusu yetiştirilmiştir. Gönen Meslek Yüksekokulu 2003-2004 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır. Eğitim ve öğretime Isparta Meslek Yüksekokulu binasında İktisadi ve İdari Programlar bünyesinde bulunan Muhasebe Programı ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ile başlanmıştır. 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında ise Gönen İlçesindeki binasına taşınmıştır. Halen Yüksekokulumuz bünyesindeki altı bölüm ve on programla eğitim ve öğretime devam edilmektedir. 

Üniversitemiz, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile Isparta’da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite olarak kurulmuştur. İlgili kanun gereği birimiz de Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanarak faaliyetini sürdürmektedir.

Temel Değerlerimiz 

  • Kaliteden ödün vermeden büyümeyisağlamak.
  • Geçerli ve yeni programlar açmada öncüolmak.
  • Çevre ile bütünleşmiş iç ve dış paydaşlarla sürekli iletişim ve iş birliği halindeolmak.
  • Çalışanların memnuniyeti ve aidiyet duygusunu süreklikılmak.
  • Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız arasındaki iletişimi üst seviyedetutmak.
  • Atatürk ilkelerini benimsemiş kuşaklaryetiştirmek
  • Adalet ve sorumluluk duygusuyla hareketetmek
  • Bilimin evrenselliğine ışığında yenilikçi, araştırmacı ve problem çözücüolmak
  • Çalışanları çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur vegeliştirir.

Barınma Olanakları

Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu Gönen ilçesinde mevcut olan yurt, pansiyon ve evlerde ikamet ettiklerinden ulaşım ve barınma konusunda herhangi bir sorun yaşamamaktadırlar. Yüksekokulumuza 17 km uzaklıkta olan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız ve erkek öğrenci yurdu ile Isparta İlindeki özel yurt ve pansiyonlarda da öğrencilerimiz barınma ihtiyacını karşılamaktadırlar. 

Sosyal ve Eğitimle İlgili Alanlar

Yüksekokulumuzun mevcut kapalı alanları 3300 m2 olup, kapalı alanların mülkiyeti devlete aittir. Standartlara uygun yeterli sayıda derslik ve laboratuvar binalarımız, spor alanımız bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda bilgisayar laboratuvarının yanı sıra, seramik, el sanatları ve takı atölyeleri mevcuttur.

Ulaşım İmkânı

Gönen İlçesi, Isparta ilinin 24 km kuzeyinde olup doğusunda Atabey, kuzeyinde Uluborlu, güneyinde Isparta merkez, batısında Keçiborlu ilçeleri ile komşudur. Güneybatısında Burdur ili bulunmaktadır. Isparta Burdur karayoluna 5km mesafededir. En önemlisi üniversitemizin kampusüne 17 km mesafede olup, her saat başı Gönen belediyesi tarafından şehir merkezine ulaşım sağlanmaktadır. Araçların kalkış saatleri şöyledir;  Belediye Otobüs Sefer Saatleri için tıklayınız.