Bölüm Tanıtımı

Günümüz Türkiye ekonomisinde son 20 yıl içerisinde yaşanan gelişmeler sonucunda, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere ülkemizin her ilinde en az bir tane kurulan alışveriş merkezleri (AVM) ve bu AVM’ler içerisinde her bütçeye uygun olarak hizmet veren yüzlerce zincir mağazanın açılmış olması, bu mağazalarda çalıştırılmak üzere ara eleman ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İşverenler ve mağaza yöneticileri ihtiyaç duydukları elemanların bir kısmını lise mezunu gençlerden karşılamaya çalışmalarına rağmen, konusuyla ilgili eğitim almış ve yapacakları zorunlu stajları ile henüz mezun olmadan perakende sektörünü uygulamalı olarak tanıma fırsatına sahip olan meslek yüksekokulu mezunlarını istihdam etmeyi daha fazla tercih etmektedirler. Genişleyen perakende sektörü sayesinde sürekli ayakta kalmaya ve büyümeye devam eden bu alanda sadece büyükşehirlerde değil, Türkiye’nin dört bir yanında açılan ve açılmaya devam edecek olan AVM’lerde ve de şahıs işletmelerinde istihdam edilecek satış elemanı ihtiyacı devam edecektir. Ayrıca Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Ön lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, alışveriş merkezlerinde, çok katlı mağazalarda, süpermarket, hipermarket gibi perakendeci mağazalarda satış, mağaza işletme ve pazarlama pozisyonlarında istihdam edilebileceklerdir. Bu bağlamda üniversitelerin ön lisans programlarında Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Programı’nın açılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla ekonomide ortaya çıkan bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için Parkende Satış ve Mağaza Yönetimi programı açılmış olup, birinci öğretimde hizmet veren 30 öğrenci kontenjanına sahiptir.

Programın Amacı ve Hedefleri

Programın amacı her düzeydeki perakendeci işletmelerde ve özel işletmelerde çalışacak satış temsilcileri yetiştirmektir. Mağaza Yönetimi ve Satış Temsilciliği programını bitirenlere “ Mağaza yönetimi ve Satış Temsilciliği Meslek Elemanı” ünvanı ile görev yapmaktadırlar. Mezunlar ön lisans diploması-Mağaza Yöneticisi ve Satış Temsilcisi ünvanını alacaklardır. Mağaza yöneticisi insan ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için mağazacılık faaliyetlerinin etkili ve verimli bir halde yürütülmesinden sorumlu kişidir. Mağaza yöneticisi işletme amaçlarını ulaşmak için gerekli faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi faaliyetlerini gerçekleştirir. Satış Temsilcisi iktisadi mal ve hizmetleri yüz yüze satış yoluyla yapan bunun yanında sadece satış işlerini yapmayıp aynı zamanda müşterilerine danışmanlık yapan ve onları satış sonrasında da takip eden, müşterilerine özel çözümler üreten bir kişidir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, alışveriş merkezlerinde, şahıs işletmelerinde, çok katlı mağazalarda, süpermarket, hipermarket gibi perakendeci mağazalarda satış, mağaza işletme ve pazarlama pozisyonlarında istihdam edilebileceklerdir.

Dikey ve Yatay Geçiş İmkânları

Halkla İlişkiler 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim
İletişim Bilimleri
İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Pazarlama
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
İşletme - İktisat

Bölüm - Program Öğretim Elemanları


Programın Dersleri için Tıklayınız
Bölüm Tanıtım Broşürü için Tıklayınız
Programın Ders İçerikleri için Tıklayınız
Programın Kurul ve Komisyonları için Tıklayınız