Program Koordinatörlükleri

Program Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Nihat ALTUNTEPE

ACTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Duygu SELEK

Farabi Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Ezel DERER AKAY

Mevlana Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Tarık ÜLÜFER

Erasmus Koordinatörü

Öğr.Gör.Tuna Emre KÖKLÜ

 

İntibak Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Nihat ALTUNTEPE Öğr.Gör.Duygu SELEK Öğr.Gör.Ezel DERER AKAY Öğr.Gör.Tarık ÜLÜFER
Mezuniyet Tescil Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Nihat ALTUNTEPE Öğr.Gör.Tarık ÜLÜFER Öğr.Gör.Ezel DERER AKAY Öğr.Gör.Duygu SELEK
Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Nihat ALTUNTEPE Öğr.Gör.Tarık ÜLÜFER Öğr.Gör.Duygu SELEK Öğr.Gör.Ezel DERER AKAY
Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nihat ALTUNTEPE Öğr.Gör.Duygu SELEK Öğr.Gör.Ezel DERER AKAY Öğr.Gör.Tarık ÜLÜFER