Bölüm Tanıtımı

Yerinden yönetim kuruluşları kamu hizmetlerinin etkin, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi bakımında büyük öneme sahiptir. Yerel Yönetimlerin hizmet sunumundaki kalitesinin artırılması amacıyla gerek ülkemizde gerekse de diğer ülkelerde birtakım reformlar gerçekleştirilmektedir. Küreselleşme ile birlikte yerel-merkez arasındaki değişen ilişkiler ve hukuki altyapısındaki süregelen düzenlemeler Yerel Yönetimler konusunu hem güncel tutmakta hem de önemini daha da artırmaktadır.

Tüm bu gelişmeler ışığında, üniversitelerde yer alan Yerel Yönetimler bölümleri/programları bu tür kurumların giderek artan nitelikli personel ihtiyacının karşılanması açısından çok önemlidir. 

Programın Amacı ve Hedefleri

Üniversitemizin ve Meslek Yüksekokulumuzun Misyon, Vizyon ve Hedefleri ile uyumlu olarak; 

Nitelikli,

Bilgili,

Analiz yeteneği yüksek,

Ülke meselelerine duyarlı,

Dünya’daki gelişmeleri takip eden,

Vizyon sahibi,

Sosyal iletişim becerisi yüksek,

Öğrencilerin yetişebilmesi için etkili eğitim-öğretim hizmeti vermektir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları

Yerel Yönetimler programı 2 yıl (dört yarıyıl) süren bir eğitim-öğretim müfredatına sahiptir. İki yıl sonunda tüm derslerinden başarılı olmuş, genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve toplamda 120 AKTS kredi almış ve başarmış olan öğrenciler, programdan başarı ile mezun olmaktadır. Öğrencilerimiz diledikleri takdirde, DGS sınavı ile fakültelerin “Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi” ve “Yerel Yönetimler” bölümlerine geçiş yaparak lisans eğitimi de alabilmektedirler.

Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz doğrudan iş hayatına girebilme konusunda da geniş bir tercih alanına sahiptirler. Mezunlarımız, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri vb. gibi kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli departmanlarında geniş iş imkanlarına sahiptirler. Ayrıca, özel sektör alanında da çok sayıda birimde çalışma olanakları bulunmaktadır.

Bölüm - Program Öğretim Elemanları

Programın Dersleri için Tıklayınız
Bölüm Tanıtım Broşürü için Tıklayınız
Programın Ders İçerikleri için Tıklayınız
Programın Kurul ve Komisyonları için Tıklayınız