Bölüm Tanıtımı

Kültür, insanların düşündüğü (tavır, inanç, fikir ve değerler), yaptığı (davranış ve yaşayış biçimleri) ve oluşturduğu (sanat eserleri, el sanatları, diğer kültürel ürünler) unsurları kapsamaktadır. Bunları yansıtan taşınabilir ve taşınamaz kültür varlıkları ile somut olmayan özellikteki tüm kültür unsurları ise kültürel miras olarak kabul edilmektedir. Kültürel Miras ve Turizm Programı, ulusal ve uluslararası hukuksal mevzuatlar çerçevesinde kamu yönetimi ile kültürel miras ve turizm arasında bağlantı kurabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştiren bir programdır.

Programın Amacı ve Hedefleri

Kültürel Miras ve Turizm Ön Lisans Programı’nın amacı, Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak; ulusal ve uluslararası alanda yapılacak tanıtımlar ile sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir kalkınmaya katkıda bulunacak; turizm sektöründe eğitimli bireyler yetiştirmektir. 

Bölüm - Program Öğretim Elemanları