Program Koordinatörlükleri

Program Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Murat Yusuf UÇAN

ACTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Murat Yusuf UÇAN

Farabi Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Mustafa Nuri TUNCAY

Mevlana Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Mustafa Nuri TUNCAY

Erasmus Koordinatörü

Öğr.Gör. Tuna Emre KÖKLÜ

 

İntibak Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Elvan Eröksüz UYSAL Öğr.Gör.Dr.Murat Yusuf UÇAN Öğr.Gör.Mustafa Nuri TUNCAY Öğr.Gör.Hidayet ACAR
Mezuniyet Tescil Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Elvan Eröksüz UYSAL Öğr.Gör.Dr.Murat Yusuf UÇAN Öğr.Gör.Mustafa Nuri TUNCAY Öğr.Gör.Hidayet ACAR
Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Elvan Eröksüz UYSAL Öğr.Gör.Dr.Murat Yusuf UÇAN Öğr.Gör.Mustafa Nuri TUNCAY Öğr.Gör.Hidayet ACAR
Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Elvan Eröksüz UYSAL Öğr.Gör.Hidayet ACAR Öğr.Gör.Mustafa Nuri TUNCAY Öğr.Gör.Dr.Murat Yusuf UÇAN
Uygulamalı Eğitimler Staj Komisyonu          

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Elvan Eröksüz UYSAL Öğr.Gör.Hidayet ACAR Öğr.Gör.Mustafa Nuri TUNCAY Öğr.Gör.Dr.Murat Yusuf UÇAN