Yayın Tarihi: 30.08.2023 23:02

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 14.01.2021 perşembe günü saat 13:00'de Öğr.Gör.Ezel DERER AKAY'ın moderatörlüğünde İPRAGAZ  Yönetici Asistanı ve Ofis Sorumlu Müdiresi Sayın Berna BENBASA hanımefendinin sunumu ile" Yönetici Asistanlığı ve kariyer yönetimi" konulu etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlik kapsamında kariyer planlamasının nasıl yapılacağı, yönetici asistanlığının beklentileri ve karşılaşılan zorluklar, özgüven ve işi severek yapmanın yapılan iş üzerinde etkisine dikkat çekilerek, konuşmacının yönetici asistanlığı pozisyonunda yaşadığı deneyim ve tecrübeler katılımcılara aktarılarak sonrasında katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır.