Yayın Tarihi: 30.08.2023 23:02

Meslek Yüksekokulumuz Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri  Bölüm BaşkanıDr. Öğretim Üyesi Hatice Evrim Tütünsatar’ın yürütücüsü olduğu “Çocuk için Uygulamalı Kültür Sanat Enstitüsü: “Sanatla Çevre Okuryazarlığı” projesi, TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Meslek yüksekokulumuz müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kıyas Kayaalp ve Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Evrim Tütünsatar yaptıkları açıklamada, Projenin amaçlarını erken yaşlarda kazanılması gereken bir değer olarak, çevre okuryazarlığı becerisinin sanat eğitimi vasıtasıyla aktarabilmenin yollarını sunmak ve hedef kitleye uygulanacak sanatsal etkinliklerle el becerilerini geliştirmesine, bireysel becerileri elde etmesine ve özgüven gibi bireyin temel sosyal becerilerini geliştirmesine katkıda bulunmak olarak belirttiler.

TÜBİTAK "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı tarafından desteklenecek projede; Eylül ve Ekim ayları arasında meslek yüksekokulumuzda görev yapan, alanında uzman öğretim elemanları tarafından kültürel miras ve geleneksel el sanatlarının uygulama yöntemleri, projenin amacına yönelik olarak doğadan elde edilen malzemeler ile birleştirilecektir. Sanatsal etkinlikler vasıtasıyla doğanın nasıl birer sanat nesnesine dönüştürüldüğüne ilişkin farkındalık yaratılacaktır.