Yayın Tarihi: 30.08.2023 23:02

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen MYO, Toptan ve Perakende Satış Bölümü moderatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Nihat ALTUNTEPE tarafından yapılan ve Marmara Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü’nden Öğr. Gör. Dr. Murat YAŞ’ın katıldığı “İslam Ekonomisi’nde Mikrofinans Teorisi ve Uygulaması: Endonezya Örneği” konulu etkinlik düzenlemiştir. Etkinlik 07.Nisan.2021 Çarşamba günü saat 21.00’da Adobe Connect üzerinden gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe Yüksekokul öğrencileri, akademisyenler ve konuya ilgi duyan misafirler katılmıştır. Etkinlik çerçevesinde YAŞ, öncelikle İslam İktisadı hakkında kısa bir bilgi vermiş, daha sonra mikrofinansın İslam İktisadı açısından önemini açıklamış ve en son olarak Endonezya’daki mikrofinans uygulamaları hakkında bilgi vermiştir. Etkinlik daha sonra katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla son bulmuştur.