Program Koordinatörlükleri

Program Koordinatörü

Öğr.Gör.Sedat DEMİRCİ

ACTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Sedat DEMİRCİ

Farabi Programı Koordinatörü

Öğr.Gör. Süeda DEMİRCİ

Mevlana Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr.Halit ÖZDAMAR

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Evrim TÜTÜNSATAR

 

İntibak Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Süeda DEMİRCİ Öğr.Gör.Dr.Halit ÖZDAMAR Öğr.Gör.Sedat DEMİRCİ
Mezuniyet Tescil Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Sedat DEMİRCİ Öğr.Gör.Süeda DEMİRCİ Öğr.Gör.Dr.Halit ÖZDAMAR
Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Sedat DEMİRCİ Öğr.Gör.Süeda DEMİRCİ Öğr.Gör.Dr.Halit ÖZDAMAR
Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Sedat DEMİRCİ Öğr.Gör.Süeda DEMİRCİ Öğr.Gör. Nuray GÖKDOĞAN

 Uygulamalı Eğitimler Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Sedat DEMİRCİ Öğr.Gör.Süeda DEMİRCİ Öğr.Gör. Nuray GÖKDOĞAN