Program Koordinatörlükleri

Program Koordinatörü

Öğr.Gör.Orkun ÖZKARA

ACTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Orkun ÖZKARA

Farabi Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN

Mevlana Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Yusuf Oktay UYSAL

Erasmus Koordinatörü

Öğr.Gör. Tuna Emre KÖKLÜ

 

İntibak Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Yusuf Oktay UYSAL Öğr.Gör.Orkun ÖZKARA Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN Öğr.Gör.Fatih ÇELİK
Mezuniyet Tescil Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Yusuf Oktay UYSAL Öğr.Gör.Orkun ÖZKARA Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN Öğr.Gör.Fatih ÇELİK
Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Yusuf Oktay UYSAL Öğr.Gör.Orkun ÖZKARA Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN Öğr.Gör.Fatih ÇELİK
Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Yusuf Oktay UYSAL Öğr.Gör.Orkun ÖZKARA Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN Öğr.Gör.Fatih ÇELİK
Uygulamalı Eğitimler Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Yusuf Oktay UYSAL Öğr.Gör.Orkun ÖZKARA Öğr.Gör.Serdar YETİŞEN Öğr.Gör.Fatih ÇELİK