Program Koordinatörlükleri

Program Koordinatörü

Öğr.Gör. Nazan ÖZENÇ

ACTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Fatih ÇELİK

Farabi Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Ezel DERER

Mevlana Programı Koordinatörü

Öğr.Gör. Elvan ERÖKSÜZ UYSAL

Erasmus Koordinatörü

Öğr.Gör. Tuna Emre KÖKLÜ

 

İntibak Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Elvan Eröksüz UYSAL Öğr.Gör. Nazan ÖZENÇ Öğr.Gör.Ezel DERER Öğr.Gör.Fatih ÇELİK
Mezuniyet Tescil Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Elvan Eröksüz UYSAL Öğr.Gör. Nazan ÖZENÇ Öğr.Gör.Ezel DERER Öğr.Gör.Fatih ÇELİK
Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Elvan Eröksüz UYSAL Öğr.Gör. Nazan ÖZENÇ Öğr.Gör.Ezel DERER Öğr.Gör.Fatih ÇELİK
Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Elvan Eröksüz UYSAL Öğr.Gör. Nazan ÖZENÇ Öğr.Gör.Ezel DERER Öğr.Gör.Fatih ÇELİK
Uygulamalı Eğitimler Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Elvan Eröksüz UYSAL Öğr.Gör. Nazan ÖZENÇ Öğr.Gör.Ezel DERER Öğr.Gör.Fatih ÇELİK