Program Koordinatörlükleri

Program Koordinatörü

Öğr.Gör.Emine KAYHAN

ACTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Nuray GÖKDOĞAN

Farabi Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Emine KAYHAN

Mevlana Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Emine KAYHAN

Erasmus Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Hatice Evrim TÜTÜNSATAR

 

İntibak Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Nuray GÖKDOĞAN Öğr.Gör.Emine KAYHAN Öğr.Gör.Numan ÖZTÜRK
Mezuniyet Tescil Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Nuray GÖKDOĞAN Öğr.Gör.Emine KAYHAN Öğr.Gör.Numan ÖZTÜRK
Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Nuray GÖKDOĞAN Öğr.Gör.Emine KAYHAN Öğr.Gör.Dr. Halit ÖZDAMAR
Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Nuray GÖKDOĞAN Öğr.Gör.Emine KAYHAN Öğr.Gör.Numan ÖZTÜRK