Program Koordinatörlükleri

Program Koordinatörü

Öğr.Gör.Ayşegül ACAR

ACTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Ayşegül ACAR

Farabi Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Erkan GÜRDAL

Mevlana Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Numan ÖZTÜRK

Erasmus Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Hatice Evrim TÜTÜNSATAR

 

İntibak Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Erkan GÜRDAL Öğr.Gör.Ayşegül ACAR Öğr.Gör.NUMAN ÖZTÜRK
Mezuniyet Tescil Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Ayşegül ACAR Öğr.Gör.Erkan GÜRDAL Öğr.Gör.NUMAN ÖZTÜRK
Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Erkan GÜRDAL Öğr.Gör.Ayşegül ACAR Öğr.Gör.NUMAN ÖZTÜRK
Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Dr.Emine KAYHAN Öğr.Gör.Numan ÖZTÜRKÖğr.Gör.Dr.Halit ÖZDAMAR

         Uygulamalı Eğitimler Staj Komisyonu  

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYRAK KAYA Öğr.Gör.Dr.Emine KAYHAN Öğr.Gör.Numan ÖZTÜRK Öğr.Gör.Dr.Halit ÖZDAMAR