Program Koordinatörlükleri

Program Koordinatörü

Öğr.Gör.Ufuk ELİBÜYÜK

ACTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Ufuk ELİBÜYÜK

Farabi Programı Koordinatörü

Öğr.Gör. Zübeyde ŞAHİN

Mevlana Programı Koordinatörü

Öğr.Gör. Zübeyde ŞAHİN

Erasmus Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Hatice Evrim TÜTÜNSATAR

 

İntibak Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Ufuk ELİBÜYÜK Öğr.Gör. Zübeyde ŞAHİN
Öğr.Gör.Tanfer ERDİL Öğr.Gör.Elvan ERDOĞAN
Mezuniyet Tescil Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Ufuk ELİBÜYÜK Öğr.Gör.Elvan ERDOĞAN
Öğr.Gör.Tanfer ERDİL Öğr.Gör. Zübeyde ŞAHİN
Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Ufuk ELİBÜYÜK Öğr.Gör.Tanfer ERDİL Öğr.Gör.Elvan ERDOĞAN
Öğr.Gör. Zübeyde ŞAHİN
Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Ufuk ELİBÜYÜK Öğr.Gör.Elvan ERDOĞAN
Öğr.Gör.Tanfer ERDİL Öğr.Gör. Zübeyde ŞAHİN
Uygulamalı Eğitimler Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Öğr.Gör.Ufuk ELİBÜYÜK Öğr.Gör.Tanfer ERDİL Öğr.Gör.Elvan ERDOĞAN
Öğr.Gör. Zübeyde ŞAHİN