Program Koordinatörlükleri

Program Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Derya TANER

ACTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Derya TANER

Farabi Programı Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Derya TANER

Mevlana Programı Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Derya TANER

Erasmus Koordinatörü

Öğr.Gör.Tuna Emre KÖKLÜ

 

İntibak Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Derya TANER Öğr.Gör.Tuna Emre KÖKLÜ Öğr.Gör. Ali İhsan TEMURÇİN Öğr.Gör. Harun ÇAKIR
Mezuniyet Tescil Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Derya TANER Öğr.Gör.Tuna Emre KÖKLÜ Öğr.Gör. Ali İhsan TEMURÇİN Öğr.Gör. Harun ÇAKIR
Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Derya TANER Öğr.Gör.Tuna Emre KÖKLÜ Öğr.Gör. Ali İhsan TEMURÇİN Öğr.Gör. Harun ÇAKIR
Staj Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Derya TANER Öğr.Gör.Tuna Emre KÖKLÜ Öğr.Gör. Ali İhsan TEMURÇİN Öğr.Gör. Harun ÇAKIR