25 Ocak 2020 Cumartesi

Program Bilgisi

26283 defa okundu

 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Tanıtımı
Günümüz iş hayatında, işletmelerin üst düzey yöneticileri; işletme içi ve işletme dışı iletişimini düzenleyen, dokümantasyonunu denetleyen, yabancı dil bilen, işletmecilik ve temel hukuk bilgisi ve becerilerine sahip, konuşma yeteneği kazanmış, toplumsal görgü kurallarını bilen, kültürlü Ofis Yöneticilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı 2 yıl, 4 dönem eğitim görülen, mikro işletmelerden dev işletmelere kadar, her alanda çalışma hayatına eleman yetiştiren bir programdır. Bu alandan mezun olan öğrenciler ofis yönetimi, yönetici asistanlığı, büro hizmetleri alanlarında çalışma olanaklarına sahiptir. Mezunlarımız “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı” unvanı alırlar.
Programın Amacı ve Hedefleri

Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine büro meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel sekreterlik bilgi ve becerileri yanında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ile Yönetici Sekreteri unvanı verilmektedir. Bölümün temel amacı, mezunların özel sektör ve kamu kurumları bürolarında, istihdam edilme düzeylerine katkıda bulunmaktır.

Çalışma Alanları


Mezun öğrencilerimiz hem özel sektör kuruluşlarında hem de kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Kamu personeli seçme sınavı ile personel alan birçok kurum büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı mezunlarını istihdam etmektedir. Bilgisayar kullanmayı bilen, ofis yönetme becerisine sahip, iletişim becerisi güçlü, mesleki yazışma bilgisi ile donatılmış mezunlarımız özel sektör kuruluşlarında da çalışabilmektedir. 

 

Dikey ve Yatay Geçiş İmkanları


Öğrencilerimizin Dikey Geçiş Sınavında başvurabilecekleri lisans programları:,
 
  • Halkla İlişkiler
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İşletme Bilgi Yönetimi
  • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
  • Sağlık Yönetimi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri

ÖSYM Bilgileri


Üniversite sınavında yeterli puan alan ve programımızı tercih eden öğrenciler, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Eğitim-öğretim 4 yarıyıl ve 2 sene devam etmektedir. Eğitim dili Türkçedir. YGS Puan Türü; YGS-4’tür. Kontenjanımız 40 öğrencidir.

 


Bölüm/Program Öğretim Elemanları

Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Bölüm Öğretim Elemanı
Bölüm Öğretim Elemanı
Bölüm Öğretim Elemanı